Hälsoklocka ID.2

Hälsoklocka som hjälper dig hålla kurs mot ett hälsosamt liv. Räknar steg, mäter puls, blodets syremättnad och mycket mer. God sömn är det enskilt viktigaste för god hälsa. Klockan ger information om hur mycket och hur bra du sover.

  • Avancerad sömnmätning
  • Mäter syremättnad nattetid
  • Upptäcker sömnapné
  • Larm för andningsuppehåll i sömn
  • Visar fördelning mellan Djup/Lätt/Dröm-sömn
  • Mäter pulsvariabilitet, HRV
  • Larm för hög puls
  • EKG-mätning
  • Stegräknare, klocka, mm
  • Mät sportaktiviteter

Med avancerad sömnmätning kan klockan känna av när du sover djupt, lätt och när du drömmer. Den raporterar fördelningen mellan olika sömnstadier och betygsätter sömnkalitén. Klockan kan även upptäcka sömnapné och andningsuppehåll under sömnen genom att mäta blodets syremättnad under sovtimmarna. I tillhörande mobilapp hittar man information om sovtid, sömnkvalité, tecken på sömnapné, andningsfrekvens, kroppsrörelse i sömnen och en HRV-rapport om hur vl hjärtat fungerar i det autonoma nervsystemet.