Sömnapné

Sömnapné är vanligt förekommande, man uppskattar att över 600.000 svenskar lider av sömnapné. De flesta med sömnapné snarkar, men långt ifrån alla. Andningsuppehåll under sömn är svårt att upptäcka själv, men vanliga tecken på att man lider av sömnapné är dagtrötthet, muntorrhet och ont i svalget när man vaknar, orolig sömn, mm.

Den som har sömnapnésyndrom kan under en natt ha hundratals andningsuppehåll med efterföljande mikrouppvakningar. Andningsuppehåll leder till sänkning av blodets syremättnad och leder till allvarliga hälsorisker. Den vanligaste formen är obstruktiv sömnapné, som innebär att övre luftvägar blockeras. Personer med  obstruktiv sömnapné snarkar och kan vara trötta på dagen på grund av dålig sömn.

Konsekvenserna av apné är dagtrötthet med bristande koncentrationsförmåga och på långsikt påverkas hjärta och blodkärl negativt.

Med aktivitetsband som mäter syremättnaden under natten kan man få varningar om man har tendens till sömnapné. Om bandet kan mäta kontinuerligt blodets syremättnad under sömnen så kan det upptäcka låga värden som kan bero på apné och andningsuppehåll.

Aktivitetsklockor som kan upptäcka sömnapné