Wearables

Wearables, bärbar teknik, för hälsa och träning blir allt vanligare redskap för att nå ett hälsosammare liv. Aktivitetsband som utvecklats till hälsoband, mäter och spar värden för olika hälsoparametrar till mobilappar. I takt med ett ökat intresse för hälsa och motion, ökar efterfrågan på hjälpmedel för att hålla en stadig kurs.

Två områden som rör vår hälsa är speciellt intressanta för wearables. Högt blodtryck, klassad som folksjukdom, drabbar väldigt många, utan att man märker några symptom. Sömnapné,  andnings-uppehåll i sömnen, är också en vanlig sjukdom som är svårt att upptäcka själv.