Hälsa

Dold syrebrist

Om syremättnaden sjunker under 90% leder det ofta till enorm stress, panik och lufthunger. Men fler läkare rapporterar om dold syrebrist för coronapatienter. Om man har acklimatiserats så leder syrebristen inte till samma stresspåslag eller andnöd som normalt uppstår när syremättnaden sjunker snabbare. Men man märker att ansträngning snabbt leder till andnöd.

Pulsvariabilitet, HRV

HRV, pulsvariabilitet, används för att bedöma hjärtats anpassningsförmåga i det autonoma nervsystemet. Genom att mäta HRV kan man få en uppfattning om hur kroppen reagerar på vardagens påfrestningar och framförallt hur den klarar av att koppla av och återhämta sig genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet.

Mät HRV med aktivitetsband